BSM bygger vindtunnel för Bodyflight

Under våren öppnar Sveriges första anläggning för bodyflight, ett slags fallskärmshoppning inomhus. BSM har fått uppdraget att bygga den cirka 30 meter höga vindtunneln.

Anläggningen, som heter Bodyflight Sthlm, byggs och drivs av Tunnelbolaget och ligger i Ulvsunda i Stockholm.

– Det vi bygger är en stålcylinder med ett inbyggt fläktsystem. Mittendelen av vindtunneln är formad som en cylinder. Den täcks med plexiglas så att åskådare kan titta på. Sen ska man kunna flyga där inne, berättar Tom Teneberg, vd för BSM.

Produktionen är i full gång och montering sker kontinuerligt.

– Cylindern byggs inuti en gammal betongsilo. Man har fått riva ut allt gammalt för att göra plats för den här konstruktionen.

Alla byggdelar tillverkas i BSM:s stora verkstad i Borlänge och fraktas sen ner till Stockholm, där hela konstruktionen monteras på plats i huset, uppifrån och ner.

– Det ställer stora krav på planeringen. Allting måste ske i rätt ordning, säger Tom Teneberg.

Läs mer på bodyflight.se/