CE-märkta konstruktioner

Den 1 juli 2014 kom lagkravet att verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till en byggarbetsplats i Sverige måste vara certifierade enligt SS-EN 1090-1.

Regelverket har det senaste åren skärpts vad gäller projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Den 1 juli 2014 kom lagkravet att verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till en byggarbetsplats i Sverige måste vara certifierade enligt SS-EN 1090-1.

– För oss är det viktigt att ligga steget före, därför genomförde vi certifieringen redan våren 2014. Våra kunder ska kunna lita på att vi följer gällande lagkrav, säger Tom Teneberg, VD på BSM Borlänge som välkomnar hårdare regler och bara ser fördelar med att kunna erbjuda CE-märkta bärande stålkonstruktioner.

– De är en försäkran om att vi uppfyller att krav som ställs, vilket blir en kvalitetsstämpel som gör oss mer konkurrenskraftiga. Att hålla högsta klassning i svetsning gör att vi kan utföra svetsarbeten även in de mest krävande miljöer som arenabyggen och kärnkraftverk.

BSM är idag certifierade mot svetsstandarden SS/EN ISO 3834-2, europastandarden SS-EN 1090-1 och uppfyller kraven för ISO 9001, ISO 14001.

CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master. CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer.