Svetsare som svetsar en bärande stålkonstruktion

SS-EN 1090-2 EXC4

CE-märkning av bärande stålkonstruktioner

För CE-märkning av svetsade bärverk i stål finns särskilda lagkrav. Vi uppfyller de högsta klasserna, vilket gör att vi kan ta avancerade uppdrag som kärnkraftverk, broar, cisterner, master och silos. Det betyder att vi har väl definierade roller, kvalificerade processer för svetsning, håltagning, termisk skärning och flamriktning, noggrant utvalda underleverantörer och tydliga rutiner för kontroll och provtagning. Vi upprättar prestandadeklaration och dokumentation för CE-märkning.


Våra certifikat


Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta mig om du är intresserad av svetsning.