Svetsare i arbete

SS-EN 15085 CL1

Svetsning av järnvägsfordon

Med detta certifikat får vi tillverka och svetsa komponenter och fordon för järnväg. Det gäller vid såväl nyproduktion som underhåll och reparation av vagnar i trafik. Historiskt har verkstadsföretag inom svensk järnvägsindustri haft få regler och standarder att följa, till skillnad från våra tyska kollegor som haft omfattande krav, där DIN 6700 har varit tillämpningsstandarden. I Sverige har vi nu EN 15085. Standarden innebär att liknande regler införs för alla inom EU och omfattar konstruktion, produktion, inspektion, provning och dokumentation.


Våra certifikat


Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta mig om du är intresserad av svetsning.