Svetsare som utför svetsarbete och en stålkonstruktion.

SS-EN ISO 3834-2 Nivå 2

Kvalitetssäkrar svetsare och processer

Vi har enbart kvalificerade svetsare, där vi säkerställer kompetensen genom att certifiera alla enligt SS-EN 287-1 och SS-EN ISO 9606. Hela företaget jobbar utifrån ett kvalitetssäkringssystem med standardiserade metoder och skriftliga svetsinstruktioner. Både personal och underleverantörer omfattas, liksom all utrustning och underhåll, kontroller och dokumentation. Det här gör vi för att säkerställa svetskvaliteten, undvika kvalitetsbrister och få tillgång till en kvalitetsmedveten marknad.


Våra certifikat


Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta mig om du är intresserad av svetsning.