Montagepersonal ute på fältet

Montage

Bygga och montera en fullt färdig industrihall? Med stålstomme, betongsockelelement, väggar, tak, brandventilatorer, dörrar, fönster, portar och beslag? Det fixar vi.

Reparera ett trappräcke? Det fixar vi också.

Vår montagepersonal ute på fältet har en otrolig bredd och är vana att montera och reparera olika typer av både stora och små objekt. Traversbanor, rörbryggor, dammluckor och plattformar är exempel på sådant som vi har monterat de senaste åren.

Vi utför också omfattande reparations- och underhållsarbeten på stålkonstruktioner. Ofta är objekten så stora att arbetet måste utföras på plats, men det händer också att vi monterar ner och transporterar delarna till vår verkstad.

All personal har licenser för Heta Arbeten, SSG Entré-pass och körkort på mobila plattformar. Vi använder bara egenanställd personal. Samtliga är så klart svensktalande.

Vi jobbar aktivt med KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö) och försöker hela tiden utveckla arbetsmetoder och förhållningssätt. Glada medarbetare och en välmående miljö leder till högre kvalitet och nöjdare kunder.


Våra tjänster


Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta mig om du är intresserad av montage.Referens

Fler referensprojekt