Kund: Indalsälvens Vattenregleringsföretag.

Tillverkning och montage av Utskovslucka Håckrendammen.

Fler referensprojekt