Tillverkning till Essingebron

                                                                             Tillverkning av stöd till Essingebro

 

När en av broarna, vid Essingeleden i Stockholm, snart renoveras tillverkar och monterar BSM i Borlänge de tillfälliga specialstöd som bron ska ligga på.

I verkstadshallen i Borlänge pågår nu produktionen av dessa stöd. Bland annat är det Sebastian Hansson som svetsar samt Emil Bifrost och Göran Printz som svetsar och slipar en annan del av stöden.

BSM har fått uppdraget av E-schakt, som i sin tur är uppdragstagare åt Trafikverket. Arbetet utförs enligt standarden EN 1090 och i utförandeklass 4, vilket innebär att uppdraget anses vara extra viktigt för infrastrukturen i samhället. – Det är inte många företag som har den kunskap och de resurser som krävs för att kunna utföra ett arbete på Klass 4-nivå. Det har BSM och det är vi stolta över, säger Björn Kjellberg.

   Sebastian Hansson svetsar brostöd som ska användas i samband med renoveringen av en av Essingebroarna.

 

                                          Emil Bifrost och Göran Printz slipar och svetsar delar av specialstöden.